Plan i koszt budowy

sie 6, 2020 przez

Plan i koszt budowy

Przystępując do budowy domu czy jakiegokolwiek innego budynku musimy wykonać szczegółowy plan budowy ale też kosztorys. Dobrze sporządzony kosztorys pozwoli oszacować koszty inwestycji a także uwzględnić dodatkowe wydatki, które potencjalnie mogłyby wyniknąć w czasie budowy. Kosztorys taki przygotowuje się zawsze przed przystąpieniem do budowy. Dzięki temu inwestor będzie wiedział czy stać go na zrealizowanie całego przedsięwzięcia. Kosztorysy inwestorskie są opracowywane w oparciu o oferty cenowe proponowane przez potencjalne firmy i powinny być aktualizowane na bieżąco.

W kosztorysie powinny się znaleźć wyszczególnione wszystkie prace i roboty budowlane danego przedsięwzięcia. Wówczas łatwiej będzie oszacować ich koszty oraz koszt łączny całej budowy. W dokumencie oprócz wszystkich prac należy uwzględnić również ilość roboczogodzin, pracowników niezbędnych do wykonywania pracy, koszty materiałów budowlanych i usług. Następnie ten wykaz zestawia się z cenami jednostkowymi poszczególnych usług i materiałów. W ten sposób uzyskujemy szacunkowy koszt zaplanowanego przedsięwzięcia. Można wówczas zdecydować, czy będzie nas stać na przeprowadzenie budowy czy z czegoś musimy zrezygnować. Warto pamiętać, że w każdym przypadku są to koszty szacunkowe i stanowią pewien punkt odniesienia w stosunku do obowiązujących cen.

Podobne

Tagi